- reset +
  • Asistent Medical Generalist

  • Asistent Medical Balneofiziokinetoterapie și Recuperare

  • Asistent Medical Farmacie

misiune7

Școala noastră se va transforma într-un centru de iradiere a ştiinţei şi practicii medii medicale la nivel local şi regional, devenind centrude resurse profesionale şi de servicii oferite comunităţii, prin furnizarea de programe educaţionale moderne, dezvoltarea interacţiunii cu mediul social, cultural şi economic.

Şcoala noastră va fi locul unde fiecare elev îşi atinge maximum de capacităţi intelectuale, morale, civice şi de lucru în echipă pentru a se integra în mediul social concurenţial.

 În şcoala noastră elevul va beneficia de un învăţământ:

  • retehnologizat ( laboratoare dotate corespunzător, accesul la comunicaţii electronice, funcţionarea reţelei informaţionale, tehnologii didactice audiovizuale modernizate)
  • recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate şi flexibilitate resimţite prin piaţa muncii, administraţia locală, viaţa socială românească şi europeană.
  • cu standarde ridicate , orientat spre cercetarea ştiinţifică şi inovarea în practica pedagogică şi în elaborarea materialelor educaţionale, prin utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare.
  • bazat pe un management profesional în toate domeniile funcţionale esenţiale şi prin toate funcţiile manageriale recunoscute.

În şcoala noastră:

  •  elevii vor beneficia de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din celelalte ţări ale Uniunii Europene (calificarea Asistent Medical Generalist este recunoscută de Uniunea Europeană prin Directiva 2005/36/CE (AnexaV), text cu relevanţă pentru SEE 2008/C 322/03).
  • Va avea loc instruirea şi educarea elevilor în vederea adaptării şi integrării lor sociale la viitoarele schimbări economice, sociale şi culturale

Elevul cu aptitudini deosebite se afirmă !